Rode Kruis - de IJsdaging - 3 maart 2018

Wil je meer weten over deze happening in Eindhoven? Ga jij net zoals Mark Tuitert de ijsdaging aan? Check voor meer informatie deze website

IJs nog niet dik genoeg...

IJsbaan 20180207

 

Op woensdagmiddag 7 februari 2018  is om 13:15 uur de dikte van het ijs opnieuw gemeten. Was het vanmorgen 2,5 cm, nu is dat nog maar 2,0 cm bij een temperatuur van 3-4 graden boven nul. Hier en daar treedt wat plasvorming op.

Kortom, blijven hopen en geduld oefenen!

Nieuwe statuten

Na de reguliere ALV van 9 november 2016 bleek het vereiste aantal aanwezige leden niet voldoende te zijn om de nieuwe statuten goed te keuren. Daarom is een extra ALV uitgeschreven op 7 december 2016. Het aantal aanwezige leden deed volgens diezelfde statuten niet meer ter zake: met alleen maar voorstemmers gaf de ledenvergadering zijn goedkeuring aan de nieuwe, voorgestelde statuten. Op 12 december 2016 zijn de statuten ten kantore van Seydlitz notarissen gepasseerd, na ondertekening door de voorzitter en secretaris van Vereniging IJsvermaak. 

IJsloze winters

Het ontbreken van serieuze vorst door klimaatveranderingen staat volop in de schijnwerpers. Ook onze vereniging wordt met deze ontwikkelingen geconfronteerd. Over belangstelling niets te klagen: afgelopen donderdagmiddag 25 januari 2018 hebben Henny Koenraads en Hans Maas op ons terrein de pers te woord gestaan. Vandaag, vrijdag de 26e januari is een uitgebreid artikel verschenen in het AD en o.m. BN/DeStem. Vanavond, vrijdag dus, wordt Hans ook nog live geïnterviewd op Radio 538. Allemaal mooie reclame voor onze vereniging, maar net als iedereen hadden we nu liever over een prachtige ijsvloer willen praten dan over de vogelrijke waterplas die er nu ligt………….

Maar we blijven hopen en duimen!

Krantenartikel BN de Stem
(schermafdruk van website BN de Stem)

 

Jubileumboek IJsvermaak

Omslag van jubileumboek 2015

In de week van 24 maart 2015 is het tweede jubileumboek van IJsvermaak verschenen naar aanleiding van het 130-jarig bestaan. Het boek is in eigen beheer en uit eigen middelen gerealiseerd. In 1985 kwam het eerste jubileumboek uit; met name het ontstaan van de vereniging en de historie door de jaren heen werden daarin beschreven.

In dit nieuwe boekwerk komen vooral leden, vrijwilligers en bestuursleden aan het woord. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke betrokkenheid van IJsvermaak en vertellen organisaties wat hun relatie met onze vereniging is.

Het boek is aan alle hoofdleden/gezinnen gratis ter beschikking gesteld en wordt voor eind maart bij iedereen thuis bezorgd. Uiteraard ontvangen ook onze relaties dit geschenk.

Mocht u als lid onverhoopt het boek niet ontvangen hebben, stuurt u dan een mail naar het secretariaat.