Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni het daaropvolgend jaar. Lid van de vereniging wordt (is) men door de contributie te betalen voor 6 december.

De contributie bedraagt per jaar:

Hoofdlid van elk gezin € 5,00
Elk volgend gezinslid (kinderen t/m 4 jaar gratis) € 2,00
Administratiekosten € 0,00

Na 6 december wordt de contributie voor elk lid verdubbeld, en bij geopende ijsbaan wordt de contributie voor elk lid verdrievoudigd.

U kunt de verschuldigde contributie voldoen via een automatische incasso of via een betaalbrief (voorheen acceptgiro).

Automatische incasso

Als u bij uw inschrijving of daarna heeft opgegeven akkoord te gaan met een automatische incasso van het verschuldigde contributiebedrag dan wordt dit rond half november van elk jaar automatisch afgeschreven van uw rekening. Uw abonnementen ontvangt u voor 6 december.

Betaalbrief

Bij betaling via een betaalbrief ontvangt u voor eind oktober een brief met aanvullende informatie hoe u de verschuldigde contributie kunt betalen. U ontvangt uw abonnementen zodra het verschuldigde contributiebedrag op onze rekening binnen is.

Andere betaalwijze en bankrekeningnummer van Vereniging IJsvermaak

Als u op een andere manier wilt betalen, vermeldt u dan alstublieft altijd uw lidcode (4 cijfers zonder lettertoevoeging). Deze kunt u terugvinden op een abonnement van het voorgaande jaar of op de betaalbrief.

Het rekeningnummer van de Vereniging is NL21 INGB 0001 1163 06 ten name van Vereniging IJsvermaak te Breda.