Als u het verschuldigde contributiebedrag pas na 6 december van het lopende schaatsseizoen heeft betaald, dan schrijven de verenigingsreglementen voor dat het contributiebedrag verdubbeld wordt.

U bent pas lid als het totaal verschuldigde contributiebedrag bij ons binnen is.