Ik betaal via een automatisch incasso

In de jaarlijks toegestuurde uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering wordt melding gemaakt dat rond eind oktober de verschuldigde contributie wordt geïnd bij de leden die toestemming hebben gegeven voor een automatisch incasso.

Als we de contributie correct hebben kunnen innen, worden voor eind november de abonnementen op de post gedaan.

Ik betaal via een betaalbrief

Voor de leden die met een betaalbrief (vervanger van de acceptgiro) de contributie betalen geldt dat zodra de betaling geregistreerd is de abonnementen worden verstuurd. Dit gebeurt ook vanaf eind november en zal elke week plaatsvinden zo lang als er contributiebetalingen binnen blijven komen.

Ik ben na eind november pas lid geworden van de vereniging

Onafhankelijk of u ingestemd hebt met een automatisch incasso of betaalt via een betaalbrief: zodra uw betaling geregistreerd is, worden u de abonnementen toegezonden.