Als u nu elk jaar een brief met betaalinstructies ontvangt en de inning van de contributiebedragen graag automatisch wilt laten gebeuren, dan kunt u dit aanvragen via een mailtje naar de ledenadministratie onder vermelding van de volgende gegevens (zie de contactpagina voor emailadres van de ledenadministratie):

  • lidcode (te vinden op een (oude) abonnementskaart)
  • voorletters en achternaam
  • straat & huisnummer
  • postcode & woonplaats
  • IBAN-rekeningnummer, BIC-code en de exacte tenaamstelling van de rekening (zoals vermeld op het bankpasje)

De wijziging wordt geregistreerd in ons ledenbestand en uw mail wordt als schriftelijk akkoord gearchiveerd. De eerst volgende contributie-inning zal vervolgens met een automatisch incasso plaatsvinden.