Uw lidmaatschap opzeggen

Via dit formulier kunt u in één keer het lidmaatschap van alle leden met dezelfde lidcode opzeggen!
De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om ons ledenadressenbestand ten behoeve van de verenigingsadministratie bij te werken en zullen niet verstrekt worden aan derden.
(*) deze gegevens zijn vereist

Hoofdlid

Lidcode(*)
Voer een geldige lidcode in!

(lidcode van 4 cijfers vermelden zonder toevoeging -A; lidcode is terug te vinden op een oud abonnement of betalingsbewijs)

Achternaam(*)
Voer uw achternaam in

(zonder voorvoegsels)

Voorvoegsel(s)
Ongeldige invoer

(bijvoorbeeld: de, van de, ten)

Voorletter(s)(*)
Ongeldige invoer

 (A.B.C.D.)

Voornaam
Ongeldige invoer

Geslacht(*)

Maak een keuze

Geboortedatum(*)
--Voer uw geboortedatum in

Adres

Straatnaam(*)
Voer uw straatnaam in

Huisnummer(*)
Voer uw huisnummer in

(inclusief eventuele toevoegingen)

Postcode(*)
Voer een geldige postcode in

(in het formaat: 4800 AA of voor België: B9999)

Plaats(*)
Voer uw woonplaats in

Land
Ongeldige invoer

Telefoonnummer
Ongeldige invoer

Emailadres(*)
Voer een geldig emailadres in


Opzeggen per(*)
--Voer een datum in de toekomst in

Als één of meer van de gevraagde controlegegevens niet overeenkomen met de gegevens in onze ledenadministratie, dan kan uw lidmaatschap niet automatisch opgezegd worden. U ontvangt dan per mail een verzoek om aanvullende informatie aan te leveren.

Controle
Ongeldige invoer