Pagina 1 van 2

HOOFDLID - Adresgegevens

Adreswijziging doorgeven


De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt om ons ledenadressenbestand ten behoeve van de verenigingsadministratie bij te werken en zullen niet verstrekt worden aan derden.
(*) deze gegevens zijn vereist

Gegevens van het hoofdlid

Voer een geldige lidcode in!

(lidcode van 4 cijfers vermelden zonder toevoeging -A; lidcode is terug te vinden op oud abonnement of betalingsbewijs)


Voer uw achternaam in

(zonder voorvoegsels)

Ongeldige invoer

(bijvoorbeeld: de, van de, ten)

Ongeldige invoer

 (A.B.C.D.)

Ongeldige invoer

Maak een keuze

-- Voer uw geboortedatum in


Voer een geldig emailadres in


Hoofdlid - ADRESGEGEVENS

Oude adres

Voer uw straatnaam in

Voer uw huisnummer in

 (inclusief eventuele toevoegingen)

Voer een geldige postcode in

 (in het formaat: 4800 AA of voor België: B9999)

Voer uw woonplaats in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Nieuwe adres

-- Voer een geldige datum in


Voer uw straatnaam in

Voer uw huisnummer in

 (inclusief eventuele toevoegingen)

Voer een geldige postcode in

 (in het formaat: 4800 AA of voor België: B9999)

Voer uw woonplaats in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer